لوگوی ارشین پرواز

مکان
دبی

تاریخ رفت
4 و 11 الی 14 آبان

مدت اقامت
3 شب

نوع سفر
هوایی - ایران ایر/ایرعربیا

قیمت
3.180.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور دبی با پرواز ایران ایر

این تور در تاریخ ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ آبان با ۱۰۰.۰۰۰ تومان کاهش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ ۴ و ۱۱ آذر با ۲۰۰.۰۰۰ تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تختخدمات
sadaf۳*۳.۳۸۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
sunand sand down town۳*۳.۳۹۰.۰۰۰۳.۷۵۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
mayfair۳*۳.۴۰۰.۰۰۰۳.۷۸۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
lavender۳*۳.۴۷۰.۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
sun and sand۳*۳.۴۹۰.۰۰۰۳.۹۸۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰hB
dorus۴*۳.۵۵۰.۰۰۰۳.۹۸۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
nihal palace۴*۳.۶۰۰.۰۰۰۴.۰۳۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
class۳*۳.۵۰۰.۰۰۰۴.۱۸۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
black stone۴*۳.۷۵۰.۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
city season۴*۳.۸۰۰.۰۰۰۴.۳۲۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
lotous grand۴*۳.۸۰۰.۰۰۰۴.۴۳۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
landmark summit۳*۳.۹۵۰.۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
avani۴*۴.۴۲۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
city season tower۴*۴.۸۸۰.۰۰۰۴.۴۳۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
emirat grand۴*۵.۷۷۰.۰۰۰۶.۷۷۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
jumeira zabeel house۳*۴.۰۷۰.۰۰۰۵.۱۱۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
signatur al barsha۴*۴.۲۶۰.۰۰۰۵.۶۴۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
royal continental۴*۴.۸۹۰.۰۰۰۵.۸۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
metropolitan۴*۴.۸۲۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
novotel al barsha۴*۴.۸۹۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
best western۴*۴.۹۰۰.۰۰۰۵.۵۷۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
hyatt regency۵*۴.۷۴۰.۰۰۰۷.۹۲۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
crown plaza۵*۵.۵۹۰.۰۰۰۸.۳۴۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
fairmont۴*۶.۰۳۰.۰۰۰۷.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
pullman۵*۵.۴۷۰.۰۰۰۶.۷۷۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
shangrila۵*۶.۴۸۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
marine beach resort۵*۷.۴۰۰.۰۰۰۹.۸۸۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
kempiniski mall۵*۷.۷۲۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
nasima royal۵*۸.۹۰۰.۰۰۰۸.۴۲۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
millenium plaza۵*۸.۹۲۰.۰۰۰۸.۳۴۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB
dorous۴*۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۷۸۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰BB

 

 

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
۳.۵/۵ ( ۲ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز