مکان
پوکت

تاریخ رفت
21 تیر98

مدت اقامت
7 شب

نوع سفر
هوایی - ماهان

قیمت
7.100.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور لحظه آخری پوکت

 

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
shraya residence۷.۱۰۰.۰۰۰۷.۴۷۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
the natural resort۷.۲۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
royal crown۷.۲۰۰.۰۰۰۷.۹۵۰.۰۰۰۶.۸۵۰.۰۰۰۶.۲۰۰.۰۰۰
andatel grand۷.۲۵۰.۰۰۰۸.۲۵۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰۶.۲۵۰.۰۰۰
baumanburi۷.۵۵۰.۰۰۰۹.۰۵۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۶.۹۰۰.۰۰۰
araya beach۷.۵۸۰.۰۰۰۹.۳۰۰.۰۰۰۷.۳۰۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰
patong heritage۷.۶۵۰.۰۰۰۹.۳۰۰.۰۰۰۷.۵۵۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
ashlee plaza۷.۶۵۰.۰۰۰۹.۳۰۰.۰۰۰۷.۵۸۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰
andakira۸.۰۵۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰۷.۲۵۰.۰۰۰
fisherman habour۸.۴۰۰.۰۰۰۱۰.۸۰۰.۰۰۰۸.۳۵۰.۰۰۰۷.۴۵۰.۰۰۰
royal paradise۸.۴۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰۸.۳۵۰.۰۰۰۷.۴۸۰.۰۰۰
novotel phucket۱۰.۱۰۰.۰۰۰۱۴.۲۰۰.۰۰۰۱۰.۲۵۰.۰۰۰۷.۷۰۰.۰۰۰
gracelamd phucket۱.۳۰۰.۰۰۰۱۴.۶۵۰.۰۰۰۱۰.۴۰۰.۰۰۰۷.۷۵۰.۰۰۰
grand mercure۱۱.۱۰۰.۰۰۰۱۵.۵۰۰.۰۰۰۱۰.۵۵۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰
amari phucket۱۲.۰۰۰.۰۰۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۰۰.۰۰۰۸.۸۰۰.۰۰۰
le meridean۱۲.۵۵۰.۰۰۰۱۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۵۰۰.۰۰۰۸.۹۵۰.۰۰۰

 

گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
پرینت حساب
عکس
کپی شناسنامه و کارت ملی

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

عضویت در تلگرام آرشین پرواز