مکان
پوکت

تاریخ رفت
20 و 21 و 23 و 27 دی

مدت اقامت
7 شب

ایرلاین
ماهان

قیمت
5.600.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

!ثبت سفارش

تور لحظه آخری پوکت

ساعت رفت از تهران ۲۱:۱۰
ساعت برگشت به تهران ۲۲:۳۵

 

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
TRIPLE RUND PALACE۵.۶۰۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰NA۴.۸۶۰.۰۰۰
PATONG HOLIDAY۵.۷۵۰.۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰۵.۴۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
ROYAL CROWN۶.۲۵۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۵.۷۵۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰
NEW NORDIC۶.۵۰۰.۰۰۰۸.۰۵۰.۰۰۰۶.۱۰۰.۰۰۰۵.۱۵۰.۰۰۰
ANDATEL GRAND۶.۶۸۰.۰۰۰۸.۳۰۰.۰۰۰۶.۱۸۰.۰۰۰۵.۲۶۰.۰۰۰
PHOENIX GRAND۷.۰۸۰.۰۰۰۹.۲۰۰.۰۰۰۶.۵۳۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
DEEVANA PATONG۷.۴۳۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۶.۹۵۰.۰۰۰۵.۷۵۰.۰۰۰
FISHERMAN HARBOUR۷.۹۵۰.۰۰۰۱۰.۶۰۰.۰۰۰۷.۳۵۰.۰۰۰۶.۱۰۰.۰۰۰
WYNDHAM GRAND۹.۶۰۰.۰۰۰۱۲.۹۶۰.۰۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰

 

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز