لوگوی ارشین پرواز

مکان
پاتایا

تاریخ رفت
1 و 4 و 5 مهر

مدت اقامت
7 شب

نوع سفر
هوایی - ماهان

قیمت
5.490.000 تومان

شماره رزرو
021-88423462

تور پاتایا پرواز ماهان ( ۷شب )

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
sawasdee sunshine۵.۴۹۰.۰۰۰۶.۴۰۰.۰۰۰
marine paradise۵.۵۷۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۵.۹۴۵.۰۰۰۵.۳۴۰.۰۰۰
the sun resort۵.۷۳۰.۰۰۰۶.۵۸۰.۰۰۰۶.۱۷۰.۰۰۰۵.۷۱۰.۰۰۰
piyada residence۵.۷۳۰.۰۰۰۶.۵۸۰.۰۰۰۶.۳۶۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰
mind resort۶.۰۹۰.۰۰۰۶.۵۸۰.۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
beston۶.۱۵۰.۰۰۰۷.۴۱۰.۰۰۰۷.۰۷۰.۰۰۰۶.۱۶۰.۰۰۰
a one star۶.۵۷۰.۰۰۰۷.۸۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
sunbeam۶.۹۹۰.۰۰۰۹.۱۳۰.۰۰۰۷.۲۳۰.۰۰۰۶.۲۲۰.۰۰۰
pattaya sea view۶.۹۰۰.۰۰۰۹.۰۲۰.۰۰۰۷.۴۸۰.۰۰۰۶.۳۲۰.۰۰۰
vista pattaya۷.۲۶۰.۰۰۰۹.۳۷۰.۰۰۰۷.۷۳۰.۰۰۰۶.۴۲۰.۰۰۰
citrus grand۷.۵۹۰.۰۰۰۱۰.۱۵۰.۰۰۰۷.۸۶۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰
amari orchid tower۱۰.۲۷۰.۰۰۰۱۵.۶۴۰.۰۰۰۱۰.۳۴۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰
royal cliff۱۰.۲۷۰.۰۰۰۱۵.۶۴۰.۰۰۰۱۰.۳۴۰.۰۰۰۷.۴۶۰.۰۰۰

 

پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
عکس ۳*۴ الزامی
صورتحساب بانکی
پر کردن فرم مشخصات فردی

۴/۵ ( ۲ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز