لوگوی ارشین پرواز

مکان
کیش

تاریخ رفت
25 اسفند

مدت اقامت
3 شب و 4 شب

نوع سفر
کیش ایر

قیمت
1.050.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

تور کیش نوروز ۹۸

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختکودک با تختکودک بدون تختتاریخ تور
تعطیلات۳۱۰۵۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۲۵ الی ۲۸
سانرایز۳۱۳۱۰۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۲۵ الی ۲۸
تعطیلات۳۱۳۵۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۲۷ الی ۱
پارسیان۳۱۳۸۵۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۲۵ الی ۲۸
مریم۴۱۴۹۵۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۲۵ الی ۲۸
شایگان۵۱۵۷۰۰۰۰۱۴۷۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۲۵ الی ۲۸
تعطیلات۳۱۷۵۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۲۸ الی ۲
سانرایز۳۱۸۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۲۸ الی ۱
بین المللی کیش۵۱۸۱۰۰۰۰۱۶۱۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۲۵ الی ۲۸
میراژ۵۱۹۲۵۰۰۰۱۸۰۵۰۰۰۷۵۰۰۰۰۲۷ الی ۱
پارسیان۳۱۹۲۵۰۰۰۱۷۷۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۲۸ الی ۱
میراژ۵۲۵۰۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۲۸ الی ۲
میراژ۵۲۶۵۰۰۰۰۲۶۲۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۲ الی ۵
شایگان۵۲۷۲۰۰۰۰۲۴۲۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۲۸ الی ۲
مریم۴۲۷۴۰۰۰۰۲۴۶۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۳ الی ۶
شایگان۵۲۸۷۰۰۰۰۲۵۷۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۳ الی ۶
بین المللی کیش۵۲۹۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۲۸ الی ۱
مریم۴۳۲۵۰۰۰۰۳۱۶۵۰۰۰۱۰۷۰۰۰۰۲۹ الی ۳

شناسنامه

کارت ملی

۴/۵ ( ۱ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز