مکان
کیش

تاریخ رفت
هفته دوم نوروز

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
کیش ایر

قیمت
2.075.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور کیش هفته دوم نوروز ۹۸

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختکودک با تختکودک بدون تختتاریخ تور
سیمرغ۲۰۷۵۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۲۰۷۵۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
سیمرغ۲۱۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
آریان۲۲۳۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
آریان۲۳۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
هلیا۲۵۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
ایران۲۶۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
پارمیدا۲۶۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
هلیا۲۶۵۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
ایران۲۷۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
پارمیدا۲۸۰۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
شایان۲۹۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
شایان۳۱۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
پارمیس۳۱۲۰۰۰۰۲۹۳۰۰۰۰۳۱۲۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
پارمیس۳۲۲۰۰۰۰۳۰۳۰۰۰۰۳۲۲۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲

شناسنامه

کارت ملی

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز