لوگوی ارشین پرواز

مکان
کیش

تاریخ رفت
هفته دوم نوروز

مدت اقامت
3 شب

نوع سفر
کیش ایر

قیمت
2.075.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

تور کیش هفته دوم نوروز ۹۸

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختکودک با تختکودک بدون تختتاریخ تور
سیمرغ۲۰۷۵۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۲۰۷۵۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
سیمرغ۲۱۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
آریان۲۲۳۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
آریان۲۳۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
هلیا۲۵۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
ایران۲۶۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
پارمیدا۲۶۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
هلیا۲۶۵۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
ایران۲۷۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
پارمیدا۲۸۰۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
شایان۲۹۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
شایان۳۱۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲
پارمیس۳۱۲۰۰۰۰۲۹۳۰۰۰۰۳۱۲۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۷ الی ۱۰
پارمیس۳۲۲۰۰۰۰۳۰۳۰۰۰۰۳۲۲۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۹ الی ۱۲

شناسنامه

کارت ملی

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز