مکان
کیش

تاریخ رفت
25 دی

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
تابان و کیش ایر

قیمت
940.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور کیش ۲۵ دی ۹۷

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
آفتاب شرق۹۴۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰۹۴۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
تماشا۹۹۰۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
شباویز۱۰۲۰۰۰۰۱۳۷۰۰۰۰۱۰۲۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
سانرایز۱۰۷۰۰۰۰۱۴۹۰۰۰۰۱۰۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
لوتوس۱۰۸۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
ارم بزرگ۱۱۲۰۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
آرامیس۱۹۴۰۰۰۰۱۶۹۰۰۰۰۱۹۴۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
ایران۲۲۳۰۰۰۰۳۱۴۰۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
داریوش۲۲۳۰۰۰۰۳۷۳۰۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
ترنج۳۰۸۰۰۰۰۵۴۲۰۰۰۰۳۰۸۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰

 

شناسنامه

کارت ملی

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز