مکان
قشم

تاریخ رفت
نوروز 98

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
زاگرس و کاسپین

قیمت
1.250.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور لحظه آخری قشم

ویژه نوروز ۹۸

 

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختهکودک بدون تختتاریخ شروع
سما۱۲۵۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
خلیج فارس۱۵۲۰۰۰۰۱۳۲۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
آتامان۱۶۱۵۰۰۰۱۴۹۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
آرتا۲۱۱۰۰۰۰۱۸۹۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
سما۱۱۶۲۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲ به ۵ فروردین
کیمیا۱۵۳۰۰۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۴ به ۷ فروردین
سما۱۵۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۵به ۸ فروردین
خلیج فارس۱۸۲۰۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۵ به ۸ فروردین
آرکاتکمیل۱۹۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۵ به ۸ فروردین
آتامان۲۵۰۵۰۰۰۲۱۵۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۵ به  ۸ فروردین
کیمیا۱۵۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ به ۱۰ فروردین
الوند۱۶۷۰۰۰۰۱۵۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ به ۱۰ فروردین
سما۱۶۲۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ به ۱۱ فروردین
کیمیا۱۶۳۰۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ به ۱۱ فروردین
الوند۱۶۷۰۰۰۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ به ۱۱ فروردین
آتامان۲۵۸۵۰۰۰۲۲۲۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ به ۱۱ فروردین
آرکا۲۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ به ۱۰ فروردین
آرکا۱۸۵۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ به ۱۲ فروردین
آرکا۱۵۷۰۰۰۰۱۴۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۳ به ۱۶ فروردین
ارم رو به دریا۲۲۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۳ به ۱۶ فروردین
ارم رو به دریاتکمیل۲۱۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ به ۱۳ فروردین
آرکاتکمیلتکمیلتکمیلویژه ۶ به ۹ فروردین
ارم۱۹۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۳ به ۱۶ فروردین

 

شناسنامه

کارت ملی

۰/۵ ( ۰ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز