لوگوی ارشین پرواز

مکان
کیش

تاریخ رفت
28 اسفند الی 3 فروردین

مدت اقامت
4 شب و 5 روز

نوع سفر
هوایی - کاسپین

قیمت
3.140.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

4 شب نوروز 1400

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختخدماتتاریخ ورود
گلدیس3*3.140.0002.830.000ترانسفر رفت .صبحانه .تخفیفات گردشگری28 اسفند
پانیذ2*3.200.0002.940.000استقبال – صبحانه – تخفیفات گردشگری28 اسفند
گلدیس3*3.290.0002.980.000ترانسفر رفت .صبحانه .تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
پانیذ2*3.360.0003.090.000استقبال – صبحانه – تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
ارم3*3.910.0003.710.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری28 اسفند
ارم3*4.060.0003.860.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
سارا3*4.410.0003.810.000استقبال – صبحانه – تخفیفات گردشگری28 اسفند
سارا3*4.560.0003.960.000استقبال – صبحانه – تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
پارمیس5*4.755.0004.160.000استقبال – صبحانه – تخفیفات گردشگری28 اسفند
ارم بزرگ4*4.810.0004.410.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری28 اسفند
پارمیس5*4.900.0004.310.000استقبال – صبحانه – تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
ارم بزرگ4*4.960.0004.560.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
گاردنیا3*5.050.0004.570.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری28 اسفند
لوتوس3*5.050.0004.330.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری28 اسفند
گاردنیا3*5.200.0004.720.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
لوتوس3*5.200.0004.480.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
گراند3*5.410.0004.570.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری28 اسفند
گراند3*5.560.0004.720.000ترانسفر رفت .صبحانه و ناهار.تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین
شایان5*5.950.0005.040.000ترانسفر رفت .صبحانه .تخفیفات گردشگری28 اسفند
شایان5*6.100.0005.190.000ترانسفر رفت .صبحانه .تخفیفات گردشگری29 اسفند الی 3 فروردین

 

شناسنامه

کارت ملی

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

عضویت در تلگرام آرشین پرواز